به زودی
+
ناموجود
به زودی
+
ناموجود
3,300,000 
47,200,000 
به زودی
+
ناموجود
+
ناموجود

ابزار تعمیرات

MIJING MAGIC PAD

به زودی
+
ناموجود
به زودی
+
ناموجود
به زودی
+
ناموجود

ابزار تعمیرات

هویه SUGON T21

3,700,000 
3,700,000 
به زودی
+
ناموجود

ابزار تعمیرات

پنس سرکج 2UUL TI12

قطعات موبایل

فلت دوربین JC IP 12PRO

9,400,000 
18,100,000 
124,200,000 

ابزار تعمیرات

کیت تست باطری ANKLES AKS-86

3,000,000 
4,200,000 

ابزار تعمیرات

شابلون طبقات (XZZ (X-14PM

21,100,000 

ابزار تعمیرات

نوک هویه سرتبری AIXUN C245

3,500,000 

ابزار تعمیرات

نوک هویه سرکج AIXUN C245

3,500,000 

ابزار تعمیرات

نوک هویه سرصاف AIXUN C245

3,500,000 

ابزار تعمیرات

دسته هویه AIXUN T115

7,600,000 
3,500,000 
+
ناموجود

ابزار تعمیرات

تستر سیم کارت WYLIE

3,800,000 

ابزار تعمیرات

شوکر باطری SUNSHINE SS-903A

3,300,000 
8,100,000 

ابزار تعمیرات

تستر MECHANIC T-824 (USB)

15,800,000 

ابزار تعمیرات

پری هیتر MAANT SL-1 (IC CPU)

10,400,000 

ابزار تعمیرات

دوربین حرارتی SHORTCAM LITE

121,700,000 

ابزار تعمیرات

فرز مینی QIANLI DM360

7,800,000 

ابزار تعمیرات

سیم قلع کش AIXUN (2.0)

1,000,000 

ابزار تعمیرات

سیم قلع کش AIXUN (1.5)

1,000,000 

ابزار تعمیرات

حلال چسب RELIFE RL-538 OCA

2,000,000 
1,000,000