ابزار تعمیرات

منبع تغذیه OWON SPE3103

70,800,000 
1,100,000 
به زودی
+
ناموجود

ابزار تعمیرات

دستگاه تصفیه SUNSHINE SS-6605

به زودی
به زودی
+
ناموجود

ابزار تعمیرات

OCA REMOVER WYLIE WL-177L

به زودی
+
ناموجود

ابزار تعمیرات

استند ابزار LUOWEI LW-316

به زودی
+
ناموجود

ابزار تعمیرات

سیم قلع کش LUOWEI LW-2015

به زودی
به زودی
به زودی
به زودی
به زودی
به زودی
به زودی
به زودی
+
ناموجود

ابزار تعمیرات

لوپ سه چشم KAISI TX-350S PLUS

به زودی
+
ناموجود

ابزار تعمیرات

سیم لحیم MIJING HC-05 (0.5MM)

به زودی
+
ناموجود

ابزار تعمیرات

تستر JCID CT02

به زودی
+
ناموجود

ابزار تعمیرات

پراپ مولتی متر 2UUL MT01

به زودی
+
ناموجود

ابزار تعمیرات

پراپ مولتی متر MIJING BX-11

به زودی
+
ناموجود

ابزار تعمیرات

گیره آیسی LUOWEI LW-313

به زودی

ابزار تعمیرات

هیتر QIANLI YCS-R1

104,100,000 

ابزار تعمیرات

دستگاه تصفیه SUNSHINE SS-6604

51,000,000 

ابزار تعمیرات

لوپ سه چشم LUOWEI LW-TR01

152,000,000 

ابزار تعمیرات

هیتر QUICK 861 PRO

189,500,000 

ابزار تعمیرات

هویه QUICK TS11

62,500,000 
+
ناموجود

ابزار تعمیرات

هویه دو دسته I2C T12 PLUS

ابزار تعمیرات

چسب نسوز GOLD 15MM

1,200,000 
به زودی
+
ناموجود

ابزار تعمیرات

روغن فلکس سرنگی 2UUL DAILY

به زودی
+
ناموجود

ابزار تعمیرات

ست آچار IWATCH HMT093

به زودی
+
ناموجود

ابزار تعمیرات

هیتر RF4 RF-H5

به زودی
+
ناموجود

ابزار تعمیرات

هیتر RF4 RF-H4

به زودی
+
ناموجود

ابزار تعمیرات

هیتر RF4 RF-H3

+
ناموجود
10,100,000