نمایش دادن همه 32 نتیجه

ناموجود

ابزار تعمیرات

پک 5 عددی سیم قلع کش 2UUL

5,900,000 

ابزار تعمیرات

پک 5 عددی سیم گیوتین 2UUL

3,800,000 

ابزار تعمیرات

سیم جامپر 0.009 2UUL

2,100,000 

ابزار تعمیرات

سیم جامپر 0.01 2UUL

1,800,000 

ابزار تعمیرات

سیم جامپر 0.02 2UUL

1,900,000 

ابزار تعمیرات

سیم جامپر BTREND BT-007D

2,300,000 

ابزار تعمیرات

سیم جامپر BTREND BT-007E

2,300,000 
1,800,000 
ناموجود
1,600,000 
ناموجود

ابزار تعمیرات

سیم جوش باطری 2UUL

ابزار تعمیرات

سیم جوش باطری RELIFE RL-444

1,400,000 
12,800,000 

ابزار تعمیرات

سیم قلع کش GOOT WICK CP-1515

1,400,000 

ابزار تعمیرات

سیم قلع کش GOOT WICK CP-2015

1,400,000 

ابزار تعمیرات

سیم قلع کش RELIFE RL-1515

1,200,000 

ابزار تعمیرات

سیم قلع کش RELIFE RL-2015

1,200,000 

ابزار تعمیرات

سیم قلع کش RELIFE RL-2030

1,300,000 
2,400,000 
2,400,000 
1,900,000 
1,900,000 
1,900,000 
1,900,000 
1,900,000 

ابزار تعمیرات

سیم گیوتین SUNSHINE SS-051

900,000 
ناموجود

ابزار تعمیرات

سیم لحیم 2UUL 0.3 MM

ناموجود

ابزار تعمیرات

سیم لحیم 2UUL 0.6 MM

ناموجود

ابزار تعمیرات

سیم لحیم QUICK 0.3 MM

ابزار تعمیرات

سیم لحیم RF4 0.3MM

5,100,000 
ناموجود

ابزار تعمیرات

سیم لحیم RF4 0.6MM