منبع تغذیه ZXW MAANT POWER SUPPLY

34,500,000 

کیفیت 100% اورجینال میباشد.