نمایش دادن همه 18 نتیجه

به زودی
در انبار موجود نمی باشد
20,600,000 

ابزار تعمیرات

دوربین MEGA-IDEA CX3 (4800)

55,200,000 
به زودی
در انبار موجود نمی باشد
138,000,000 

ابزار تعمیرات

دوربین لوپ MEGA-IDEA CX4 (4800)

58,000,000 
به زودی
در انبار موجود نمی باشد

ابزار تعمیرات

رزین جامد MEGA-IDEA

1,200,000 
در انبار موجود نمی باشد
9,000,000 

ابزار تعمیرات

ست پیچ گوشتی QIANLI ITHOR 2D

13,600,000 

ابزار تعمیرات

ست پیچ گوشتی QIANLI ITHOR 3D

28,300,000 
1,600,000 
1,600,000 
1,600,000 
1,600,000 
1,600,000 
1,600,000 
به زودی
در انبار موجود نمی باشد

ابزار تعمیرات

فن MEGA-IDEA

5,300,000 
4,400,000