نمایش 1–32 از 54 نتیجه

ابزار تعمیرات

لوپ سه چشم KAISI TX-350E

147,800,000 

ابزار تعمیرات

لوپ سه چشم KAISI TX-350S

145,800,000 

ابزار تعمیرات

دوربین KAISI 4K

66,700,000 

ابزار تعمیرات

سپراتور 18 اینچ KAISI-407 PRO

53,100,000 

ابزار تعمیرات

مانیتور 10 اینچ KAISI

38,600,000 

ابزار تعمیرات

OCA REMOVER KAISI NT-913

10,000,000 
+
ناموجود

ابزار تعمیرات

پد سپراتور KAISI 407

3,300,000 
2,500,000 

ابزار تعمیرات

خمیر قلع KAISI 138C

2,500,000 

ابزار تعمیرات

خمیر قلع KAISI 183C

2,100,000 

ابزار تعمیرات

پنس سرکج AAA-14W

1,800,000 

ابزار تعمیرات

پنس سرکج KAISI 7-SA

1,700,000 

ابزار تعمیرات

پنس سرصاف KAISI SS-SA

1,700,000 

ابزار تعمیرات

ست اسپاتول KAISI 1803

1,500,000 

ابزار تعمیرات

پنس سرکج KAISI T-15

1,000,000 

ابزار تعمیرات

پنس سرصاف KAISI

1,000,000 

ابزار تعمیرات

نوک هویه سرکج KAISI 900M-T-IS

900,000 

ابزار تعمیرات

نوک هویه سرصاف KAISI 900M

900,000 
به زودی
به زودی
+
ناموجود

ابزار تعمیرات

لوپ سه چشم KAISI TX-350S PLUS

+
ناموجود

ابزار تعمیرات

سیم لحیم KAISI 150G (0.4)

+
ناموجود

ابزار تعمیرات

سیم لحیم KAISI 150G (0.3)

+
ناموجود

ابزار تعمیرات

فن +KAISI MA3

+
ناموجود

ابزار تعمیرات

KAISI OCA REMOVER 316B

+
ناموجود

ابزار تعمیرات

KAISI OCA REMOVER 316A