نمایش 1–32 از 43 نتیجه

263,000,000 

ابزار تعمیرات

هیتر AIXUN H314

182,000,000 
138,700,000 

ابزار تعمیرات

پروگرام EEPROM JCID (X TO 12PM)

84,600,000 
76,700,000 

ابزار تعمیرات

پروگرام EEPROM JCID (13-14)

69,900,000 

ابزار تعمیرات

ماژول هارد JCID BGA315

66,500,000 

ابزار تعمیرات

ماژول هارد JCID (P15) BGA315

63,300,000 
58,700,000 
52,200,000 

ابزار تعمیرات

ماژول هارد JCID BGA110

48,200,000 

ابزار تعمیرات

ماژول هارد JCID BGA70

46,900,000 
45,700,000 
32,500,000 

فلت فیس آی دی

آیسی فیس آیدی JCID IP15

21,900,000 

ابزار تعمیرات

ماژول JCID V1SE/V1S PRO BUS (RFFE)

16,000,000 
12,000,000 

ابزار تعمیرات

تستر JCID CT02

11,800,000 
11,700,000 
11,700,000 
10,300,000 
9,900,000 
9,700,000 
9,700,000 
9,700,000 
7,300,000 
7,300,000 
7,300,000 
6,500,000 
5,200,000 
5,000,000 
5,000,000