نمایش 1–32 از 134 نتیجه

256,100,000 

ابزار تعمیرات

هیتر AIXUN H312

137,900,000 
135,000,000 
129,300,000 
106,300,000 

ابزار تعمیرات

هیتر AIXUN H310D

102,700,000 

ابزار تعمیرات

پروگرام EEPROM JCID (X TO 12PM)

82,400,000 

ابزار تعمیرات

هویه AIXUN T380 (C115)

79,500,000 

ابزار تعمیرات

هویه AIXUN T320 (T210)

76,600,000 

ابزار تعمیرات

هویه AIXUN T320 (T245)

72,800,000 

ابزار تعمیرات

پروگرام EEPROM JCID (13-14)

68,000,000 

ابزار تعمیرات

ماژول هارد JCID BGA315

64,800,000 

ابزار تعمیرات

ماژول هارد JCID (P15) BGA315

61,600,000 
57,100,000 

ابزار تعمیرات

هویه AIXUN (JC) T210 T3BS

52,700,000 
50,800,000 

ابزار تعمیرات

مولتی شارژ AIXUN DP20

48,700,000 

ابزار تعمیرات

ماژول هارد JCID BGA110

47,000,000 

ابزار تعمیرات

ماژول هارد JCID BGA70

45,600,000 
44,500,000 

ابزار تعمیرات

باکس JAIL BREAK JCID (J-BOX)

43,000,000 
31,600,000 
31,100,000 
28,200,000 
26,500,000 

ابزار تعمیرات

لامپ یو وی AIXUN (JC)

13,800,000 

قطعات موبایل

فلت دوربین JC IP 14PM

12,300,000 

قطعات موبایل

فلت دوربین JC IP 14PRO

12,300,000 

قطعات موبایل

فلت دوربین JC IP 13P/13PM

12,300,000 

قطعات موبایل

فلت دوربین JC IP 13/13MINI

12,100,000 

قطعات موبایل

فلت دوربین JC IP 12PRO

11,300,000 
11,300,000