نمایش 1–32 از 90 نتیجه

ابزار تعمیرات

HUB USB JC (AIXUN)

4,600,000 

ابزار تعمیرات

باکس JAIL BREAK JCID(J-BOX)

37,000,000 

ابزار تعمیرات

پروگرام EEPROM JCID(13-14)

60,600,000 

ابزار تعمیرات

پروگرام EEPROM JCID(X TO 12PM)

79,000,000 

ابزار تعمیرات

پروگرام P13

143,500,000 
ناموجود
100,900,000 
112,600,000 
ناموجود
ناموجود

ابزار تعمیرات

پنس سرصاف AIXUN(JC) 0.1MM

ابزار تعمیرات

خمیر قلع AIXUN (JC) 138C

2,600,000 
ناموجود

ابزار تعمیرات

خمیر قلع AIXUN (JC) 158C

ابزار تعمیرات

خمیر قلع AIXUN (JC) 183C

2,400,000 
125,900,000 

ابزار تعمیرات

دستگاه فرز JC EM02 CNC

2,185,500,000 
7,600,000 
24,600,000 
15,200,000 
28,600,000 
17,500,000 
8,200,000 
8,200,000 
به زودی
ناموجود
به زودی
ناموجود
9,900,000 
5,600,000 
6,200,000 
6,200,000 

فلت فیس آی دی

فلت INFRARED IP 12/12P

1,600,000 

فلت فیس آی دی

فلت INFRARED IP 12MINI

1,600,000 

فلت فیس آی دی

فلت INFRARED IP 12PM

1,600,000 

فلت فیس آی دی

فلت INFRARED IP X

1,600,000