نمایش دادن همه 3 نتیجه

2,100,000 
4,500,000 
6,300,000