نمایش 1–32 از 34 نتیجه

ابزار تعمیرات

HUB USB JC (AIXUN)

4,700,000 
ناموجود
104,400,000 
116,500,000 
ناموجود

ابزار تعمیرات

پنس سرصاف AIXUN(JC) 0.1MM

ابزار تعمیرات

خمیر قلع AIXUN (JC) 138C

2,600,000 
ناموجود

ابزار تعمیرات

خمیر قلع AIXUN (JC) 158C

ابزار تعمیرات

خمیر قلع AIXUN (JC) 183C

2,500,000 

فلت فیس آی دی

فلت INFRARED IP 12/12P

1,600,000 

فلت فیس آی دی

فلت INFRARED IP 12MINI

1,600,000 

فلت فیس آی دی

فلت INFRARED IP 12PM

1,600,000 

فلت فیس آی دی

فلت INFRARED IP X

1,600,000 

فلت فیس آی دی

فلت INFRARED IP XR

1,600,000 

فلت فیس آی دی

فلت INFRARED IP XS

1,600,000 

فلت فیس آی دی

فلت INFRARED IP XS MAX

1,600,000 

فلت فیس آی دی

فلت INFRARED IP11

1,600,000 

فلت فیس آی دی

فلت INFRARED IP11PM

1,600,000 

فلت دوربین

فلت دوربین IP 7

1,100,000 

فلت دوربین

فلت دوربین IP 8

1,100,000 

فلت دوربین

فلت دوربین IP 8P

2,300,000 
4,400,000 
ناموجود
ناموجود

ابزار تعمیرات

گیره فیس ایدی AIXUN(JC)

ابزار تعمیرات

منبع تغذیه AIXUN(JC) P2408S

66,500,000 
9,500,000 
5,700,000 
9,500,000 
5,700,000 
9,500,000 

ابزار تعمیرات

نوک هویه سرکج AIXUN C210-S020

5,700,000 
ناموجود

ابزار تعمیرات

هویه AIXUN(JC) T115 T3B

ناموجود

ابزار تعمیرات

هویه AIXUN(JC) T210 T3B