نمایش دادن همه 25 نتیجه

ابزار تعمیرات

کابل MECHANIC IPOWER (X-13PM)

20,400,000 
ناموجود

ابزار تعمیرات

کابل QIANLI IPOWER PRO MAX

20,200,000 
فروش ویژه

ابزار تعمیرات

کابل پاور WYLIE IPAD

3,200,000 

ابزار تعمیرات

کابل منبع 2UUL (6-14PM)

5,400,000 
ناموجود
ناموجود

ابزار تعمیرات

کابل منبع +MECHANIC iBOOT AD MAX

7,500,000 
ناموجود
ناموجود

منبع تغذیه و کابل منبع

کابل منبع SUNSHINE SS-905A V7.0

ابزار تعمیرات

کابل منبع SUNSHINE SS-911 10A

1,000,000 
5,200,000 
ناموجود
3,100,000 

ابزار تعمیرات

منبع تغذیه KORAD KA3005D

37,100,000 

ابزار تعمیرات

منبع تغذیه AIXUN(JC) P2408S

66,500,000 
ناموجود

ابزار تعمیرات

منبع تغذیه QIANLI LT1

ابزار تعمیرات

منبع تغذیه SUGON 3005PM

49,700,000 

ابزار تعمیرات

منبع تغذیه SUNSHINE P-3005A

40,000,000 

ابزار تعمیرات

منبع تغذیه SUNSHINE P-3005DA

40,600,000 

ابزار تعمیرات

منبع تغذیه SUNSHINE P-3010D

50,550,000 

ابزار تعمیرات

منبع تغذیه YIHUA 3005D

35,400,000 

ابزار تعمیرات

منبع تغذیه YIHUA 3010D

40,600,000