نمایش دادن همه 13 نتیجه

ناموجود

ابزار تعمیرات

اوسیلوسکوپ UNI-T UTD2102e PLUS

مولتی متر و پراپ

پراپ مولتی متر KAISI

3,500,000 

ابزار تعمیرات

پراپ مولتی متر DS-HP20

4,000,000 
ناموجود

ابزار تعمیرات

پراپ مولتی متر SOLDIER

ناموجود

مولتی متر و پراپ

پراپ مولتی متر SUNSHINE SS-024A

ابزار تعمیرات

مولتی متر BTREND BT-17N

12,100,000 

ابزار تعمیرات

مولتی متر FLUKE 107

51,750,000 

ابزار تعمیرات

مولتی متر RF4 RF-17N

11,600,000 

ابزار تعمیرات

مولتی متر SUNSHINE DT-17N

12,000,000 
ناموجود

ابزار تعمیرات

مولتی متر SUNSHINE DT-21N

ابزار تعمیرات

مولتی متر SUNSHINE DT-890N

10,700,000 

ابزار تعمیرات

مولتی متر SUNSHINE DT-9205E

4,400,000 
10,900,000