نمایش دادن همه 4 نتیجه

16,800,000 
13,000,000 
2,700,000 
4,200,000