نمایش دادن همه 27 نتیجه

ابزار تعمیرات

شابلون AMAOE EMMC:2

1,800,000 
ناموجود

ابزار تعمیرات

شابلون AMAOE EXYNOS CPU EU:3

ناموجود

ابزار تعمیرات

شابلون AMAOE EXYNOS CPU EU:4

ابزار تعمیرات

شابلون AMAOE EXYNOS CPU EU:5

1,800,000 

ابزار تعمیرات

شابلون AMAOE HW:8

1,800,000 

ابزار تعمیرات

شابلون AMAOE IPAD3-4

1,800,000 
ناموجود

ابزار تعمیرات

شابلون AMAOE MI:10

1,800,000 

ابزار تعمیرات

شابلون AMAOE MI:16

1,800,000 

ابزار تعمیرات

شابلون AMAOE QUALCOMM/MTK/CPU MQ:4

1,800,000 
ناموجود

ابزار تعمیرات

شابلون AMAOE SAM:14

ابزار تعمیرات

شابلون AMAOE SAM:16

1,800,000 

ابزار تعمیرات

شابلون IPAD AIR 2020-A14

1,800,000 

ابزار تعمیرات

شابلون IPAD PRO

1,800,000 

ابزار تعمیرات

شابلون IPAD-A12/A12X

1,800,000 

ابزار تعمیرات

شابلون IPAD-A9/A10X

1,800,000 

ابزار تعمیرات

شابلون IPAD5/MINI2-3

1,800,000 

ابزار تعمیرات

شابلون IPAD6/MINI4

1,800,000 

ابزار تعمیرات

شابلون MINI1/IPAD2

1,800,000 
ناموجود

ابزار تعمیرات

شابلون QUALCOMM CPU QU:3

ابزار تعمیرات

شابلون QUALCOMM CPU QU:4

1,800,000 

ابزار تعمیرات

شابلون QUALCOMM CPU QU:5

1,800,000 

ابزار تعمیرات

شابلون RELIFE RL-601MA CPU

18,700,000 
ناموجود

ابزار تعمیرات

شابلون آیسی سری AMAOE IP14

1,800,000 

ابزار تعمیرات

شابلون آیسی سری QIANLI IP13

1,800,000 
1,800,000 

ابزار تعمیرات

شابلونQUALCOMM CPU QU:1

1,800,000 

ابزار تعمیرات

شابلونQUALCOMM CPU QU:2

1,800,000