نمایش 1–32 از 51 نتیجه

4,200,000 

ابزار تعمیرات

سیم جامپر آماده WYLIE

3,800,000 

ابزار تعمیرات

سیم لحیم KAISI 150G (0.4)

2,800,000 

ابزار تعمیرات

سیم لحیم KAISI 150G (0.3)

2,800,000 

ابزار تعمیرات

سیم جامپر LUOWEI LW-311 (0.007)

2,600,000 

ابزار تعمیرات

سیم جامپر LUOWEI LW-311 (0.008)

2,600,000 

ابزار تعمیرات

سیم جامپر LUOWEI LW-311 (0.009)

2,600,000 

ابزار تعمیرات

سیم جامپر LUOWEI LW-312 (0.02)

2,600,000 

ابزار تعمیرات

سیم جامپر LUOWEI LW-312 (0.01)

2,600,000 
2,500,000 
2,500,000 
2,500,000 

ابزار تعمیرات

سیم قلع کش RELIFE RL-2030

2,100,000 
2,000,000 
2,000,000 

ابزار تعمیرات

سیم قلع کش 2UUL 2015

1,800,000 

ابزار تعمیرات

سیم قلع کش LUOWEI LW-2015

1,500,000 

ابزار تعمیرات

سیم قلع کش GOOT WICK CP-1515

1,400,000 

ابزار تعمیرات

سیم قلع کش GOOT WICK CP-2015

1,400,000 

ابزار تعمیرات

سیم لحیم MIJING HC-08 (0.8MM)

1,300,000 

ابزار تعمیرات

سیم قلع کش GOOT WICK CP-3015

1,300,000 

ابزار تعمیرات

سیم لحیم MIJING HC-05 (0.5MM)

1,300,000 

ابزار تعمیرات

سیم قلع کش RELIFE RL-3015

1,300,000 

ابزار تعمیرات

سیم قلع کش RELIFE RL-3515

1,300,000 

ابزار تعمیرات

سیم قلع کش RELIFE RL-2515

1,300,000 

ابزار تعمیرات

سیم قلع کش RELIFE RL-2015

1,300,000 

ابزار تعمیرات

سیم قلع کش RELIFE RL-1515

1,300,000 

ابزار تعمیرات

سیم قلع کش (KAISI 2015 (2.0MM

1,200,000 
900,000 
به زودی
+
ناموجود

ابزار تعمیرات

سیم جامپر MIJING FX-04 (0.04MM)

به زودی
+
ناموجود

ابزار تعمیرات

سیم جامپر MIJING FX-02 (0.02MM)

+
ناموجود

ابزار تعمیرات

سیم لحیم MIJING HC-03 (0.3MM)