نمایش دادن همه 18 نتیجه

خمیر قلع و سیم لحیم

خمیر سیلیکون 2UUL HOT DRAGON

2,600,000 

ابزار تعمیرات

خمیر قلع AIXUN (JC) 138C

2,000,000 
به زودی
در انبار موجود نمی باشد

ابزار تعمیرات

خمیر قلع AIXUN (JC) 158C

2,300,000 
به زودی
در انبار موجود نمی باشد

ابزار تعمیرات

خمیر قلع AIXUN (JC) 183C

2,000,000 

ابزار تعمیرات

خمیر قلع MAANT 158C

2,000,000 

ابزار تعمیرات

خمیر قلع MAANT 183C

1,700,000 

ابزار تعمیرات

خمیر قلع MECHANIC 138C

1,900,000 

ابزار تعمیرات

خمیر قلع MECHANIC 183C

1,400,000 

ابزار تعمیرات

خمیر قلع MIJING MJ-138A (138C)

2,000,000 

ابزار تعمیرات

خمیر قلع MIJING MJ-189A (189C)

2,000,000 

ابزار تعمیرات

خمیر قلع RELIFE RL-401 183C

1,100,000 
در انبار موجود نمی باشد

ابزار تعمیرات

خمیر قلع RELIFE RL-402 183C

1,600,000 
در انبار موجود نمی باشد

ابزار تعمیرات

خمیر قلع RELIFE RL-404 138C

1,500,000 

ابزار تعمیرات

خمیر قلع سرنگی 2UUL 183C

1,700,000 
در انبار موجود نمی باشد
1,900,000 
در انبار موجود نمی باشد
1,900,000 
در انبار موجود نمی باشد

ابزار تعمیرات

خمیرقلع 2UUL 148C

2,000,000 

ابزار تعمیرات

خمیرقلع 2UUL 189C

2,000,000