در حال نمایش 9 نتیجه

2,500,000 
به زودی
+
ناموجود

ابزار تعمیرات

سیم جامپر MIJING FX-04 (0.04MM)

به زودی
+
ناموجود

ابزار تعمیرات

سیم جامپر MIJING FX-02 (0.02MM)

+
ناموجود
+
ناموجود

ابزار تعمیرات

سیم جامپر BTREND BT-007E

+
ناموجود

ابزار تعمیرات

سیم جامپر BTREND BT-007D

+
ناموجود

ابزار تعمیرات

سیم جامپر 0.02 2UUL

+
ناموجود

ابزار تعمیرات

سیم جامپر 0.01 2UUL

+
ناموجود

ابزار تعمیرات

سیم جامپر 0.009 2UUL